HJELP OSS Å
HJELPE BARNA!

Vi i Foreningen Verdens Barn gir innsamlede midler til forskjellige
barnehjem hver måned. Dette gjør at vi kan hjelpe til på hele
12 barnehjem verden over hvert år. Vi får direkte kontakt
med barnehjem som trenger vår hjelp AKKURAT NÅ!
På den måten forsvinner ingen av våre midler
i kostbare administrasjoner på veien. Vi samarbeider med www.orphanagesworldwide.com

TUSEN TAKK FOR STØTTEN!

Foreningen Verdens Barn

I hovedsak får vi våre inntekter fra frivillige givere og nærings- drivende over hele landet. Vi er opptatt av at de midler som samles inn blir forvaltet riktig og skal være under god styring. Siden vi er en norsk hje lpeorganisasjon går heller ingen midler via internasjonale hovedkvarter. Vi bruker heller ingen av våre innsamlede midler, til dyre markedsføringskampanjer.
Hovedmålet for FVB er å sikre at barn og ungdom i nød verden over får nødvendig beskyttelse og assistanse. målet med vårt arbeid, er å skaffe til veie rent drikkevann, mat, medisiner, klær, skolegang og ikke minst et trygt sted å sove hver natt. Vår strategi er omgående å sette i gang tiltak for innsamling av penger og utstyr til dette formålet.

OVERSKUDDET AV INNSAmLEDE mIDLER VIL gÅ TIL:
Leie av boliger for barn og ungdom ~ mat og rent drikkevann ~ medisiner/vaksiner Drift av barnehjem og skoler ~ Skolegang ~ Lek i trygge omgivelser

It is easier to build strong children than to repair broken men.
~ Frederick Douglass ~